chariest سوریه بیانیه فرانسه آمریکا فرانسه

chariest: سوریه بیانیه فرانسه آمریکا فرانسه شیمیایی وزارت خارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه