chariest سوریه بیانیه فرانسه آمریکا فرانسه

chariest: سوریه بیانیه فرانسه آمریکا فرانسه شیمیایی وزارت خارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی 85 هزارمیلیارد تومان پول بی اعتبار چاپ شد ، پول مسکن مهر از کجا آمد؟

هنگامی که دولت نهم دولت را تحویل گرفت، بانک مرکزی «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول در اختیار اقتصاد قرار داده بود. هنگامی که دولت دهم دولت را تحویل داد، این مبلغ رس

85 هزارمیلیارد تومان پول بی اعتبار چاپ شد ، پول مسکن مهر از کجا آمد؟

پول مسکن مهر از کجا آمد؟/ 85 هزارمیلیارد تومان پول بی اعتبار چاپ شد

عبارات مهم : اعتبار

هنگامی که دولت نهم دولت را تحویل گرفت، بانک مرکزی «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول در اختیار اقتصاد قرار داده بود. هنگامی که دولت دهم دولت را تحویل داد، این مبلغ رسیده بود به «۱۰۰ هزار میلیارد تومان».

85 هزارمیلیارد تومان پول بی اعتبار چاپ شد ، پول مسکن مهر از کجا آمد؟

دولت نهم و دهم، مدیر کل های وقت بانک مرکزی (به خصوص مدیر کل آخر را) مجبور کرد «۸۵ هزار میلیارد تومان» پول چاپ کنند. نیمی از این پول صرف مسکن مهر شد و نیم دیگر خرج وام های زودبازده و دیگر پروژه های دولت. حاصل فعالیت اقتصادی دولت با پول چاپی، شد تورم! تورم مالیاتی است بر کسانی که ثروتشان را به شکل زمین و مسکن و امثالهم نگهداری نمی کنند؛ یعنی تورم مالیات بر دهک های محروم هست. تورم، مالیاتی ظالمانه است که از پولی که هم مالیات رسمی را داده و هم در سال های گذشته مالیات تورمی داده، مجددا و مکررا اخذ می شود.

دنیای اقتصاد

هنگامی که دولت نهم دولت را تحویل گرفت، بانک مرکزی «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول در اختیار اقتصاد قرار داده بود. هنگامی که دولت دهم دولت را تحویل داد، این مبلغ رس

واژه های کلیدی: اعتبار | مالیات | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog